کارگاه ها و دوره‌ های آموزشی

کارگاه آموزشی به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. کارگاه آموزشی اغلب جهت رفع محدودیت‌های آموزش و یا برای کارکنان سازمان جهت توسعه‌ی تخصص‌ برگزار می‌شوند.
درواقع این کارگاه‌ها به معنی یک دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت درباره‌ی موضوعی خاص است.
کارگاه‌های آموزشی یکی از اثربخش‏ ترین گونه‏ های آموزش در عصر حاضر است.توجه به ارزش‏ های انسانی و ایجاد ارتباط بین محتوا، موضوع و تجربه‏‌های شرکت‏ کنندگان در این شیوه آموزش، موجب می‌شود تا مخاطبان از زمانی که برای آموزش می‌گذارند لذت ببرند و خود را در آن سهیم بدانند. در واقع نقش مخاطب در روند منفعل نیست بلکه تعیین کننده خط‏ مشی‌‏ها است.

از مزایای کارگاه های آموزشی این است که:

  • کارگاه‌های آموزشی بر مشارکت دادن دانشجویان در مباحث و تصمیم‎گیری کلاسی توسط مدرسان تاثیر مثبت دارند.
  • کارگاه‌های آموزشی موجب افزایش مهارت‌های پژوهشی دانشجویان می‌شود.
کارگاه ها و دوره‌ های آموزشی مجتمع اقتصادی آزادگان

همچنین یک کارگاه آموزشی موفق برای شرکت کنندگان مهارت های جدید را فراهم خواهد کرد و شرکت کنندگان از شرکت در این کارگاه احساس رضایت خواهند کرد. کارگاه‌آموزشی‌ نیاز به تعداد زیادی شرکت کننده ندارد چون در کارگاه‌ها باید شرکت کنندگان درگیر موضوع شوند و با افزایش تعداد این درگیری کاهش می‌یابد.
مجتمع اقتصادی آزادگان به منظور کامل کردن فرآیند آموزش خود، کارگاه‌های آموزشی مرتبط با زمینه‌های بورس و.. را با درنظر گرفتن تمامی قوانین و ضوابط برگذار می‌کند. تاریخ برگزاری این کارگاه‌های آموزشی را در زمان معین  اعلام خواهیم کرد.