منشور اخلاقی

“الموفون بعهدهم اذا عاهدوا …  نیکوکاران کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند”

منشور اخلاقی مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان می‌کوشد تا به پشتوانه الطاف بیکران حضرت احدیت، با همت کارکنان حرفه‌ای خدمتگزار در مسیر تحقق آرمان‌ های نظام جمهوری اسلامی ایران و ترویج ارزش های متعالی و تثبیت اخلاق نیکوی انسانی در نظام اطلاع رسانی حرکت کند و خود را متعهد به حفظ کرامت انسان ها و رعایت حقوق سهامداران می داند. منشور اخلاقی مجتمع آزادگان به شرح زیر است:

 • ما متعهدیم که با تشریک مساعی همکاران حوزه های خبری، پشتیبانی و فنی و با بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت همگانی همراه با تعهد، تخصص، تدین و قانون مندی برای سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنیم.
 • ما با التزام به شایسته‌سالاری، مسؤولیت‌ پذیری، خلاقیت و نوآوری برای گسترش فضیلت‌های اخلاقی تلاش خواهیم کرد.
 • ما بر این باوریم که تعهد، دانش، تخصص، تجربه، احساس مسئولیت،  ابتکار، خلاقیت، عشق و علاقه موجب رشد و پویایی مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان خواهد بود.
 • ما به سلامت جسم و روح همکاران خود اهمیت می‌دهیم و کوشش می‌کنیم با حفظ آرامش در محیط کار رفتاری مبتنی بر صداقت، همدلی، اعتماد و همکاری در همه عرصه ها داشته و به موازات رعایت حریم کاری متقابل با آنان همکاری داشته باشیم.
 • خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.
 • بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
 • سهامداران را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای شرکت دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم و با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض در ارائه خدمات به سهامداران اهتمام ورزیم.
 • هرگونه انتقاد، اظهار نظر و پیشنهاد از سوی سهامداران و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات سهامداران را فرصت‌های راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
 • استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح شرکت را در این زمینه و در انجام مسئولیت های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و افشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.
 • خود را متعهد به رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی بالاخص حجاب اسلامی بدانیم.
 • در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آن‌ها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم.