مشاورین مجموعه آزادگان

مشاوران همواره می‌کوشند تا نیازهای برنامه‌ های شمارا را شناسایی کند و در راه رسیدن به اهداف مالی، کاری و.. یار و همراه‌تان باشد. این فرآیند تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل موضوع مورد نظر می‌پردازد.
همچنین مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است. مشاور می‌کوشد تا با بهره‌گیری از صلاحیت‌های علمی و تجارب شغلی خود، مراجع را در شناخت امکانات و کسب بینش بیشتر در جهت حل مشکلاتش یاری دهد. بخشی از وظیفه‌ی مشاور این است که به شما کمک کند تا هر آنچه که در مسیر دستیابی به هدف ‌تان وجود دارد، شناسایی کنید و آن را بشناسید. اگر به‌درستی ندانید که درحال‌حاضر چه شرایطی دارید، نمی‌توانید برای آینده برنامه‌ریزی کنید. مشاور در حقیقت، شریک برنامه‌ ریزی شما است
مشاوران مجتمع اقتصادی آزادگان متخصص در زمینه‌های امور مالیاتی، بیمه، مالی، حقوق، بورس و معدن به شرح زیر می‌باشند: