فیلم آموزشی باعث انتقــال سریع تر مفاهیــم آموزشــی بــا اســتفاده از تصویر است

ما انسان‌ها، 70% اطلاعات خودمان از محیط اطراف را به صورت تصویری دریافت می‌کنیم و درک و متوجه شدن اطلاعات تصویری برای ما راحت‌تر است. همچنین در صورتی که از چندین کانال حسی استفاده شود، ما بهتر می‌توانیم موارد را یاد گرفته و به خاطر بسپاریم.
در صورتی که در یک موضوع مشترک، امکان استفاده ما از فیلم آموزشی و کتاب فراهم باشد، ما خیلی بهتر می‌توانیم بوسیله فیلم‌های آموزشی که از ترکیب عناصر صوتی و تصویری استفاده کرده و همچنین روش صحیح انجام کارها در آن بصورت دقیق نشان داده شده است، موضوع را یاد گرفته و به آن مسلط شویم.
بطور کلی یادگیری بوسیله ویدئو و فیلم آموزشی راحت‌تر است؛ شما صرفاً می‌توانید عقب نشسته و اطلاعات را خیلی راحت دریافت کنید. در حالیکه یادگیری بوسیله مطالعه می‌تواند سخت‌تر و زمان‌برتر باشد و لازم است که بصورت فعالانه برای آن تلاش کنیم.
البته موضوعاتی وجود دارد که تنها می‌توان آن‌ها را به وسیله فیلم‌های آموزشی آموزش داد ویادگیری آن ها به وسیله کتاب بسیار سخت و یا تقریباً غیرممکن است.
همچنین در مورد ویدئو، می‌توانیم به راحتی در تلفن همراه و تبلت و کامپیوتر خودمان آن‌ها را تماشا کنیم و استفاده از آن‌ها محدود به زمان یا مکان خاصی نمی‌شود.