تیم اجرایی

حضور کارکنان عالی در بخش بازرگانی هر شرکتی حیاتی است و این در حالی است که برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، تصمیم‌گیری و کنترل فعالیت های مختلف واحد بازرگانی همسو با سیاست گذاری‌ها و اهداف خرد و کلان شرکت روی کسب و کار تمرکز کنند.
دپارتمان بازرگانی از فرد یا افرادی تشکیل شده است که در یک شرکت سیستم های بازاریابی، تکنیک‌های فروش و روش‌های تأمین، تدارکات و خرید، مسائل مربوط به عقد قراردادهای فروش و خرید و نکات حقوقی آن‌ها، قوانین تجارت و همچنین دیگر قوانین مرتبط  را بررسی می‌کنند. افراد دپارتمان بازرگانی باید توانایی رسیدگی به امور بازرگانی، قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه‌حل های نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید را در سازمان داشته باشند.
از اختیارات دپارتمان می‌توان به امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و مکاتبات خارجی شرکت در صورت تفویض از سوی مدیرعامل از جمله اختیارات مدیر بازرگانی می‌باشد. همچنین مصاحبه و استخدام نیروهای واحد بازرگانی، ارزیابی عملکرد آن‌ها، انجام تشویق و تنبیه پرسنل از دیگر اختیارات دپارتمان بازرگانی است.
دپارتمان بازرگانی مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان متشکل از نیروهای زبده و کارآمدی است که همواره برای پیشرفت بیشتر این شرکت تلاش کرده و انجام امور محوله به بهترین شکل ممکن را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

مسئولیت ها و شرح وظایف دپارتمان بازرگانی

در دپارتمان بازرگانی بایستی گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سازمان را در بخش فروش تهیه و ارائه نمایند. در خصوص سیاست های کلان نیز، اهداف تجاری سازمان و برنامه های استراتژیک در بخش فروش را از مدیرعامل دریافت کرده و جهت تبدیل آن‌ها به پروژه‌های اجرایی و برنامه های عملیاتی برای اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده، کوشش لازم را بنماید. مدیر بازرگانی بایستی روحیه و رویکرد برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مشتریان را در سازمان ایجاد کند.

شرح وظایف 

 • مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با تأمین نیازهای شرکت
 • دریافت و بررسی آمار و اطلاعات میزان فروش و بررسی علل نوسانات صعودی و نزولی آن و انجام اقدامات مقتضی
 • هماهنگی با واحد برنامه ریزی به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفیت خالی جهت توسعه فعالیت‌ های بازاریابی، ‌تحویل به موقع قراردادهای جاری، تدوین برنامه کلان تولید سالیانه
 • انتقال اطلاعات قراردادهای عقد شده به واحد های مرتبط
 • مذاکره با مشتریان و تأمین کنندگان و تهیه پیش نویس قراردادهای فروش و خرید و ارائه به مدیریت عامل جهت بررسی و تأیید
 • نظارت بر کار افراد تحت مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به آن‌ها
 • شرکت در جلسات مدیران و شنیدن و دریافت گزارش ها و پاسخگوئی به پرسش ها در رابطه با امور بازرگانی
 • بازاریابی، تبلیغات، معرفی سازمان در بازارهای صنعتی و تبلیغات توانمندی های سازمان برای عرضه ی بیشتر محصولات
 • ارزیابی پیمانکاران فرعی سازمان و طراحی برنامه های مناسب برای ارتقاء آن ها
 • گزارشی از فعالیت انجام شده به همراه تجزیه و تحلیل لازم در پایان هر ماه به مدیر عامل
 • نظارت بر روند خرید ملزومات، مواد اولیه، لوازم یدکی و مصرفی و دیگر تجهیزات و ابزارآلات
 • عقد قراردادها شامل مذاکره با مشتریان و تهیه پیش نویس قرارداد فیمابین، عقدقرارداد و انتقال کلیه اطلاعات آن به واحدهای مرتبط درسازمان، انتقال متمم قرارداد به کارشناس فروش و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاری، اعلام عقد قراداد به کارشناس فروش جهت ارائه به واحد برنامه ریزی، نظارت بر انجام فعالیت های بازنگری قراردادهای فروش محصول