چارت سازمانی مجتمع اقتصادی آزادگان

چارت سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آن‌ها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می‌کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را نیز مشخص می‌کند.
چارتبندی سازمانی مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان به ترتیب از اعضای هیئت مدیره، پرسنل، تیم اجرایی، مشاوران ، مدیران پیشین و مجامع سالانه تشکیل شده است. شما در چارت زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که نمودار تنها روابط فرمال و ظاهری را نشان می‌دهد و در خصوص الگو های رفتاری و اجتماعی میان اجزا صحبت نمی‌کند. همچنین این نمودار مشتری ها را شامل نمی‌شود.
از مزیت‌های تبیین چارت سازمانی این است که کارمندان به کمک آن متوجه می‌شوند باید به چه کسی گزارش بدهند و اگر با مشکل یا پرسشی مواجه شدند، به چه کسی باید مراجعه نمایند.
چارت‌های سازمانی در تمامی شرکت‌ها از نقشی حیاتی برخوردار هستند؛ ولی در سازمان‌های بزرگ که از دپارتمان‌هایی چندگانه تشکیل شده‌اند و به حجم بالایی از نیروی کار مجهز هستند، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
همچنین چارت سازمانی باعث ساده‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی می‌شد چرا که مدیران و افراد مشغول به کار در رده‌های بالای سازمان، با مراجعه به چارت سازمانی قادر خواهند بود در عرض چند ثانیه، ساختار کلی شرکت را به شکل بصری از نظر بگذرانند؛ این امر در برنامه‌ریزی برای آینده و تخصیص منابع بسیار کارساز است.

چارت سازمانی مجتمع اقتصادی آزادگان