تیم اجرایی

 تیم اجرایی دارای وظایف مشخصی است که از مهمترین آن، جهت دادن عملکرد به‌ منظور محقق شدن اهداف داخلی، همچنین تسهیل عملیات تجارت خارجی مجموعه، در راستای اجرای استراتژی‌های کلان می‌باشد.
تیم‌اجرایی مجموعه اقتصادی آزادگان خراسان شامل سه شرکت باغداری است. این شرکت ها با نام تجاری احرار نوین توس گوارشک، کشاورزی سرافرازان احرار خراسان رضوی و احرار کاهو خراسان که در زمینه کشاورزی و باغداری عمل می‌کنند، به منظور ساخت مجموعه های باغداری مجتمع اقتصادی آزادگان در حال فعالیت بوده و با لطف و برکت خداوند در جهت طراحی، ساخت و بهره برداری تلاش می‌کنند.