احداث واحدهای عمرانی

یکی از برنامه های پیش‌بینی شده هیئت مدیره مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان برای توسعه و گسترش فعالیت های این مجموعه، ورود به عرصه ساخت و ساز و احداث واحد های عمرانی است.
این واحدها به منظور توسعه و با اهداف از پیش تایین شده‌ی هیئت مدیره مثل ایجاد فرصت های شغلی، توسعه ساخت و ساز و رواج اقتصادی در کشور و گسترش مجموعه صورت گرفته. این پروژه طی مدت‌ها بررسی و تحقیقات صحیح به مرحله‌ی عملیاتی رسیده است.
واحدهای عمرانی جدید با توجه به استانداردهای ساخت و ساز از نظر کمی و کیفی، مواد و مصالح و رعایت تمامی پروتکل های ساخت و ساز، در نزدیک‌ترین زمان ممکن  و در مناسب‌ترین شرایط احداث خواهند شد. این پروژه بهره‌گیری از بهترین مهندسان و دیگر یاری دهندگان مجموعه به یاری حق تعالی  انجام خواهد شد.

احداث واحدهای عمرانی